قالیشویی غرب تهران

در مدت زمانی نه چندان دور منطقه غرب تهران شاید در حد یکی دو منطقه بیشتر اتلاق نمی شد ، مناطقی مانند : منته 5غرب مرکزی غرب شمالی و ناحیه غرب جنوبی. اما در طی 3 دهه گذشته…